Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ima erejéről

2011.02.13

Az ima erejéről

 

"Az ima a meditáció belső formája, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy segítsünk valakinek megszabadulni a félelemtől.  Engedd , hogy az ima közelebb vigyen a Fényhez, mely maga az Isten, minden úton-módon, melyet a pillanat hoz számodra. Ne akard kontrollálni az imádat, mivel az olyan szabadon szárnyaló, mint akármilyen nagy jelentőséggel bíró beszélgetés. Légy a pillanatban az imáddal, és fogadj el bármilyen gondolatot vagy érzést, mely együtt jár a pillanattal. Az egyik pillanatban túláradóan érzelmes leszel,  a másikban pedig szomorú vagy gyötrődő. Aztán a Mennyekhez fogsz fordulni segítségért, melyet a hódolat csöndesebb momentuma követ majd. Minden egyes imával töltött pillanat olyan, mintha száz forintot tennél be a bankszámládra. Nem tartjuk ott számodra letétben. Hagyjuk, hogy minden egyes ima szálljon a széllel, és mégis hozzád fog tartozni, annak minden kamatával és előnyével, mely naponta keletkezik. Halmozd fel az imáidat, és fogadd el a támogatásunkat. Mindegyik a te angyalod, akik segítenek téged.

Mi csak arra biztatunk, hogy imádkozz. Minden egyes reggel tökéletes arra, hogy az imával kezd. Ideális, ha mielőtt felébredsz, párbeszédet folytatsz a Teremtővel. És így, ahogyan a fejed a párnán nyugszik és a szemeid még mindig álmosak, felébredsz Szeretett Teremtőd hangjára. Milyen mennyei így kezdeni a napot! És ennek a pozitív napkezdésnek az ereje biztos, hogy rengeteg boldogságot és csodát okoz a napok során.

Napközben csatlakozz hozzánk komoly imán és meditáción keresztül. Mindezek azonnal felüdíthetnek és feltölthetnek, amikor kimerültnek érzed magad. Helyezd ránk  gondjaidat és hagyd, hogy úgy szállítsuk el azokat, ahogyan a kukások elviszik a szemetet. Nincs olyan gondod, melyet ne  bízhatnál a mi szerető gondjainkra.

Az ima egész egyszerűen csak „újra kapcsolatba lépést” jelent, és a Teremtővel való kapcsolatba lépés végtelen inspirációhoz és életerőhöz vezet. Az ima néhány ember számára összekeveredik a kötelesség vagy szabály érzésével. Mégis a kötelező imák is nagyon hatásosak, és előnnyel szolgálhatnak azok számára is, akik már fénylenek. Számodra az ima olyan, mint megállni a benzinkútnál, hogy újratöltsd magad gázolajjal, benzinnel vagy mással, amire szükséged van. A nap bármelyik pillanatában imádkozhatsz. Gondolj arra, hogy Isten szerető támogatását szeretnéd, és úgy is lesz. Légy biztos benne, hogy mindig elérhetőek vagyunk számodra, és tudd, hogy soha nem tagadjuk meg az imáidat.” (Doreen Virtue)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

pontosítás

(Ildikó, 2011.07.15 19:33)

Korábban tévesen és engedély nélkül közzétett verset szeretnék megosztani veletek, immár engedélyezve, és eredetiben:

Jézus megkeresztelkedése

Egy pillanatra csak, de megállt ott:
figyelte a zúgó sokaságot,
és a vadember vérágas szemét.
"Enyém az út"- mondta - "és a tiéd".
Alámerült, majd bűneit,
- akár a kacagást a torkán -
elmosta a kavicsokat
egyengető Jordán.
Dezső Márton

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.27 11:42)

Tökéletes főpap
„Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. Azután: Jézus nem eskü nélkül lett főpappá – azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká -, hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá: “Megesküdött az Úr, és nem bánja meg; te pap vagy örökké.” Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé.” (Zsid 7, 18-22)
Micsoda felfoghatatlan kiváltság, hogy az egyetlen tökéletes embert, a tökéletes Fiút, Jézus Krisztust rendelte a mennyei Atya szószólónkul és közbenjárónkul. Nem is csak esküvéssel lett pappá (ellenben a lévitákkal, akik születés szerint lettek pappá), hanem a Szentháromság Istenről mondja azt az írás: „nem bánja meg” ezt a végzését. Gondoljunk bele, hogy mit is jelent ez: biztosít bennünket arról, hogy békeszándéka és üdvözítő kegyelme változatlan és örökké tart.
A Kárpit mögötti szolgálatot még az ószövetségi halandó főpapok is csak úgy végezhették el ha a saját bűneik miatt előbb áldozatot mutattak be, hogy megtisztuljanak. Mennyire csodálatos, mi pedig mégis mennyire keveset gondolunk arra, hogy Isten Fia a „szent, ártatlan, szeplőtelen, aki bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél” (26.v.) az aki értünk folyamatosan közbenjár. Jézus Krisztus mindenkor él, hogy esedezzen érettünk.
Amennyire igaz, hogy Krisztus szüntelen fenntartó munkája tart életben bennünket fizikailag, épp annyira igaz, hogy az Õ szüntelen papi szolgálata biztosítja lelki életünk fennmaradását és növekedését. Szüntelenül számon tart minket, hiszen éppolyan szükséges, hogy megtartson, mint amilyen szükséges volt, hogy megváltson. Akiket Krisztus a vérén megváltott, azokat most közbenjárása által tartja meg.

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.24 21:20)

Negyed négy és fél négy, majd háromnegyed négy Holdfény van a széken, agyadban a fecskék Egymással keresztben szökkenve cikáznak Sercegve betölti a holdfény a házat. Cseh Tamás 7
Hiszek hitetlenül Istenben, Mert hinni akarok, Mert sohse volt úgy rászorulva, Sem élő, sem halott. Ady Endre 8
Vagy igaz világ lesz, vagy nem lesz itt semmi. Ady Endre 9
Tartsd magad, Mert most az a leggazdagabb,Ki várni érez, várni tud. Ady Endre 10
Nem tudod, mit rejt a sorsod, Mosolyt hoz-e vagy könnyeket, Tanuld meg hát feledni a rosszat, S őrizd meg a boldog perceket. Hemingway 11
Mert kell valaki, akihez beszélsz, Mert kell egy másik, mások ellen, Ne áltasd magad, ennyi az egész, De ez eltéphetetlen. Rab Zsuzsa 12
Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillag milliókon: az éppen elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Saint Exupéry 13
A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet. Goethe 14
Megcélozni a legszebb álmot. Komolyan venni a világot. Mindig szeretni és remélni
Így érdemes a földön élni! Papp Lajos 57
A megbocsátás az-az illat, melyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa őt. Mark Twain 73

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.23 18:42)

Nem akarásnak sivatag a vége
“Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: Ez a poklos emberre vonatkozó törvény, amikor megtisztulva a pap elé kerül: menjen ki a pap a táboron kívülre, és ha úgy látja a pap, hogy meggyógyult a poklos ember a poklos kiütésből, akkor hozzanak a pap parancsára a megtisztulni akaróért két élő tiszta madarat, cédrusfát, bíborfonalat és izsópot.” 3Móz 14, 1-4
Különösen érdekes a Biblia beszámolója. Ha elolvassuk az egész (3Móz 14, 1-32) kijelölt szakaszt, akkor azt fogjuk találni, hogy a Biblia következetesen és folyamatosan megtisztulni akaró emberről beszél Egyszer sem mondja azt, hogy amikor valaki ezeket vagy azokat a tüneteket észleli magán, akkor visszatérhet felülvizsgálatra, hanem arról beszél, hogy aki meg akar tisztulni az, jelentkezik a papnál, a többi meg majd elválik. Az akar itt is kulcsfontosságú, akárcsak minden más betegség esetében. Ám azzal, hogy a Biblia az akaratot ilyen nagyon hangsúlyozza, egyszersmind arra is rámutat, hogy könnyen lehetett olyan, aki egyszerűen nem akart meggyógyulni. De vajon miért is? Számtalanszor azt olvassuk a Bibliában, hogy a leprások, és poklosok csoportosan, csapatokba verődve járkáltak a pusztaságban és az utak mentén. Kitaszították őket a társadalomból, de hamarosan megalkották a saját kis társadalmukat. Én úgy tudom elképzelni ezt, mint a börtön szindrómát. Nem mindenki akar kijutni a börtönből, hiszen tudja, hogy a bent eltöltött évek után képtelen lenne újra normális közösségben élni. A börtönből, a poklosságból és a bűntől is akarni kell megszabadulni…
De mi van, ha nem megy? Mi van, ha a sivatagban, bűnben, a börtön rácsai mögött akarunk maradni? Valakinek akarni kell helyettünk, segíteni az akarás –egyébként- emberpróbáló munkájában! Amikor ezt az Igét olvastam, akkor rögtön eszembe jutottak Jézus szavai a szintén poklos emberhez: Akarom, tisztulj meg! Márk 1, 41 v.
Ne féljünk, nem vagyunk egyedül akaratunkkal… Bátran ott lehet hagyni a sivatagot, a börtönt, és a bűnt, hiszen Jézus oldalán van újra lehetőség új, normális életet kezdeni!
Hiszen úgy olvassuk a Bibliában, hogy a kígyómarásból is csupán azok gyógyultak csak meg, akik felnéztek a rézkígyóra, a többi nem ,ez is akarat kérdése volt akkor,mint ma is az .felnézünk,vagy nem Jézusra !!

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.21 15:46)

A Csörgő patak --SÍK SÁNDOR
Cserlomb alatt mohos kövön ülök.
A Csörgő patak altatón csörög.
Nagy kövek közt fodor hullám forog,
Gondolatom is vele kanyarog.
A hullámsír, nyújtózik, elfelé.
Sóhajt a cser, nyújtózik, fölfelé.
Nyugtalan ágon hintál a levél.
Honnan jön a szél? Hova megy a szél?

Bocsássatok meg
Bocsássatok meg énnekem, ti nagy hegyek,
Ki ma vagyok és holnap elmegyek,
És szél se fújja többé lábaim porát,
Bocsássátok meg gőgöm mámorát,
Hogy úgy merek eszmét cserélni véletek,
Mint egyenrangú kistestvéretek,
S úgy hallgatom kegyelmes hallgatásotok,
Mint akik közt bizalmas egy titok.
Mert egy-egy ilyen méltóságos estelen,
Mikor az emberzajgás elpihen,
És mintha zöld-arany dicsfényben fürdenék
Magam is, mint a néma völgyfenék
És túlnan a bozontos cserfalomb sörény
A Kékes álmos oroszlánfején,
Ilyenkor bennem egy szelíd húr megsajog:
Sejtem, tudom, érzem: itthon vagyok.
És lassan-lassan bennem is, mint odalent
Eluralkodik az erdei csend,
Elernyedteznek mellemet szorítani
Lidérceim jégkörmös ujjai,
Elalszik minden, nyugtalanság, büszkeség,
Az öntudatnak már csak annyi üszke ég,
Amennyivel a nagy hegyormok nézhetik
A furcsa felhők szép játékait.

HALLOD-E…
Hallod-e, hogy zörget Jézus,
kopog szíved ajtaján?
Bebocsátást kér tetőled
új életed hajnalán.
Ajtódat nyitni belülről
lehet csak, ott a kilincs.
Törd fel a zárat, s meglátod,
szabad vagy, hull a bilincs.
Nem töri rád soha ajtód,
várja, hogy nyisd ki magad.
Nem küld el bűnöst magától,
hívd be, s szívedbe fogadd!
Más lesz az életed útja,
boldog leszel idelenn.
Szeretet tölti be szíved,
s vár rád a menny odafenn.

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.21 15:44)

Lukács 10. fejezet: a leprások története „A te hited teljessé (egészségessé) tett téged.”

Helyezd a hitedet akcióba!.
Minden a hittel kezdődik - a hit nyit legális ajtót, hogy belépj Isten királyságába. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni (Zsid 11:6). Nincs más lehetőség erre a világban. Megtisztíthatod az életedet, be tudod fejezni az alkoholizálást, a drogozást, az emberek becsapását, és morálisan nagyon becsületes ember lehetsz, és mégis nagyon távol Istentől. Őt mindez nem hatja meg.

Vannak, akik nem hisznek Jézusban, és sokkal tisztább életet élnek, és odaszántabbak a céljaiknak, életfilozófiájuknak, mint mi keresztyének. De a mi megkülönböztető jelünk a hit. Hiszünk Jézus Krisztus kiontott vérében, a Biblia azt mondja: szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Van összefüggés a szív és száj között. Ami a szívemben van – szívemből hiszem, hogy Jézus meghalt értem, hiszek az igazságra –, azt a számmal megvallom, és ez üdvösséget szerez nekem. Ha hiszek Istennek, akkor ez az igazságosság felé visz. A szívben ami van arról ,azt beszéli a száj.

Ez nem az Újszövetségben kezdődött: Ábrahám hitt Istennek és ez tulajdoníttatott neki igazságul. Ha például van kuponod a vásárláshoz, két kiló liszttel jössz ki, egy kiló helyett. A kupon pótolja a pénzt, elfogadják a készpénz helyett. Nekem nincs saját igazságom Isten előtt, amit oda tudnék vinni, de Jézus kitalált egy „kuponrendszert”, ami a megváltás. S mondta: „Ha hiszel bennem és hit által jössz hozzám, adok neked igazságosságot. Bár nem vagy igaz, de annak jelentelek ki, ha hit által jössz hozzám.” Nem lehetsz vérrel megmosott, megváltott keresztény hit nélkül. Ez lehetetlen.
-

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.21 15:43)

A Csörgő patak --SÍK SÁNDOR
Cserlomb alatt mohos kövön ülök.
A Csörgő patak altatón csörög.
Nagy kövek közt fodor hullám forog,
Gondolatom is vele kanyarog.
A hullámsír, nyújtózik, elfelé.
Sóhajt a cser, nyújtózik, fölfelé.
Nyugtalan ágon hintál a levél.
Honnan jön a szél? Hova megy a szél?

Bocsássatok meg
Bocsássatok meg énnekem, ti nagy hegyek,
Ki ma vagyok és holnap elmegyek,
És szél se fújja többé lábaim porát,
Bocsássátok meg gőgöm mámorát,
Hogy úgy merek eszmét cserélni véletek,
Mint egyenrangú kistestvéretek,
S úgy hallgatom kegyelmes hallgatásotok,
Mint akik közt bizalmas egy titok.
Mert egy-egy ilyen méltóságos estelen,
Mikor az emberzajgás elpihen,
És mintha zöld-arany dicsfényben fürdenék
Magam is, mint a néma völgyfenék
És túlnan a bozontos cserfalomb sörény
A Kékes álmos oroszlánfején,
Ilyenkor bennem egy szelíd húr megsajog:
Sejtem, tudom, érzem: itthon vagyok.
És lassan-lassan bennem is, mint odalent
Eluralkodik az erdei csend,
Elernyedteznek mellemet szorítani
Lidérceim jégkörmös ujjai,
Elalszik minden, nyugtalanság, büszkeség,
Az öntudatnak már csak annyi üszke ég,
Amennyivel a nagy hegyormok nézhetik
A furcsa felhők szép játékait.


molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.20 16:35)

Kurkó Mária: Ima
Hozzád imádkozom, mert tanítottak arra.
Reggel-este kérlek, hogy irányíts a jóra.
Mindennapi kenyerünket áldd meg, szaporítsd meg,
Családom tagjait a gonosztól őrizd meg!
Kegyelmet árassz le minden halandóra,
Kérlek Uram, hogy hallgass a földi szóra!
Nagyon bízom benned, tanítottak arra,
Minden nap könyörgök, nézz le rám, gyarlóra!
Bocsásd meg bűneim, szabadíts meg kíntól,
Mutass utat nekem, óvjál minden bajtól!
Balassi Bálint:
[Adj már csendességet...]

Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr,
Bujdosó elmémet, óvd bútól szívemet, kit sok kín fúr.
Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,

Õrizd, ne hagyd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére.
Nem kicsiny munkával: Fiad halálával váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg.

Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.
ó voltod változást, gazdagságod fogyást érezhet - é?
Ki engem, szolgádat, mint régen sokakat ébreszthet- é?

Nem kell kételkednem. Sőt: jót reménylenem igéd szerint!
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint.
Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát.

Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván, haljak megnyugodván, bú s kín nélkül.

A víz alatt
Egy remete éppen meditált egy folyó mellett, amikor egy fiatalember megzavarta őt, és így szólt hozzá:
- Mester, az Ön tanítványa szeretnék lenni.
- Miért? - kérdezte a remete.
A fiatalember elgondolkodott egy pillanatig.
- Mert szeretném látni az Istent!
A mesternek nem kellett több, megmarkolta nyakánál fogva a fiatalembert a folyóhoz vonszolta és fejét lenyomta a víz alá. A mester egy percig a víz alatt tartotta a férfit, aki igencsak kapálózott, küzdött az életéért, hogy kiszabadítsa magát. Végül a mester kihúzta őt a folyóból, felköhögte a lenyelt vizet, és levegő után kapkodott.
Amikor végre lecsillapodott, a mester megszólalt.
- Mondd meg nekem, mit szerettél volna legeslegjobban, amikor a víz alatt voltál?
- Levegőt! - válaszolta a férfi.
- Nagyon jó! - most menj haza , mondta a mester és akkor gyere vissza hozzám, amikor annyira szeretnéd megtalálni az Istent, mint amennyire levegőt szerettél volna kapni az előbbmolnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.20 16:34)

POPPER PÉTER GONDOLATAI
"Mindenről lemondhatunk, csak életünk fő gyökereit nem vághatjuk át. Keresem életem gyökereit."

Gondolati háttér: Az életben nem lehetünk meg kompromisszumok nélkül. Alkalmazkodnunk kell másokhoz is. De nem szabad olyan kompromisszumokat kötni, amelyeket nem tudunk elviselni. Életünk alapjainak sértetlenül kell maradnia. Meg kell ismernünk ezeket az alapokat - a többi nem érdekes.

"Nem lehetek olyan fontos mások számára, mint önmagamnak. Saját dolgaim súlya nagyobb bennem, mint a külvilágban."

Gondolati háttér: Milyen hamar megfeledkezünk mások problémáiról, nehézségeiről, kudarcairól! Mennyire átsiklunk mások sikerei, örömei felett! Egy másik ember ugyanígy van velünk. Ezért nem szabad túlértékelni a "Mit szólnak hozzá?" - jelentőségét. Az embereket nem foglalkoztatja annyira a mi problémánk, szégyenünk, kudarcunk, mint minket. Ugyanígy örömeink, eredményeink sem. Mennyit marcangoltuk magunkat, szégyenkeztünk értelmetlenül. Hányszor bántódtunk meg fölöslegesen.

"A beszédem akkor lesz egy velem, ha jóakarattal igazat és fontosat mondok annak, akit megillet."
-,-,-,-,-,-,
Bács Ibolya-Katalin: TAVASZI ÖRÖK TITKOK. Hallod, és érzed is leheletét.
Itt van már, cirógat a tavaszi szél.
Terád csak az vár, mentsd meg lelkedet!
Rekken a hó és indul az ár.
Elmélyülj, letérdelj, mond egy imát!
Mily nehéz az ma, csak rohangálsz akár a szél.
Életért, emberért, édesgessed megváltódat,
Nyisd ki szíved, mentsd meg lelked!
Sok kicsi rügyecske moccan a fán ,
Zsenge fű zöldül a múlt avarán.
Elindult, és halad is valami már,
Rekken a hó, jég olvad, indul az ár.
Ebben a titokban- „Előre felajánlom,
Tinéktek halálom.” Mentsd meg lelkedet!
Esedezzetek, hogy legyen kikelet!
Tegyetek érte, hogy legyen szeretet!
-,-,-,-,-,-,-,

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.20 16:29)

Balassi Bálint:
[Adj már csendességet...]

Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr,
Bujdosó elmémet, óvd bútól szívemet, kit sok kín fúr.
Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,

Őrizd, ne hagyd, ébreszd, haragod ne gerjeszd veszteségére.
Nem kicsiny munkával: Fiad halálával váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg.

Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.
ó voltod változást, gazdagságod fogyást érezhet - é?
Ki engem, szolgádat, mint régen sokakat ébreszthet- é?

Nem kell kételkednem. Sőt: jót reménylenem igéd szerint!
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint.
Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát.

Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván, haljak megnyugodván, bú s kín nélkül.
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
A víz alatt
Egy remete éppen meditált egy folyó mellett, amikor egy fiatalember megzavarta őt, és így szólt hozzá:
- Mester, az Ön tanítványa szeretnék lenni.
- Miért? - kérdezte a remete.
A fiatalember elgondolkodott egy pillanatig.
- Mert szeretném látni az Istent!
A mesternek nem kellett több, megmarkolta nyakánál fogva a fiatalembert a folyóhoz vonszolta és fejét lenyomta a víz alá. A mester egy percig a víz alatt tartotta a férfit, aki igencsak kapálózott, küzdött az életéért, hogy kiszabadítsa magát. Végül a mester kihúzta őt a folyóból, felköhögte a lenyelt vizet, és levegő után kapkodott.
Amikor végre lecsillapodott, a mester megszólalt.
- Mondd meg nekem, mit szerettél volna legeslegjobban, amikor a víz alatt voltál?
- Levegőt! - válaszolta a férfi.
- Nagyon jó! - most menj haza , mondta a mester és akkor gyere vissza hozzám, amikor annyira szeretnéd megtalálni az Istent, mint amennyire levegőt szerettél volna kapni az előbb

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.19 16:21)


Jobb világot gyújtani, mint szidni a sötétséget. (Kínai bölcsesség)

" A szülőknek nem az a dolguk, hogy eltüntessék gyermekeik útjából az akadályokat, hanem az, hogy adjanak nekik egy jó térképet. " ( H. Jackson Brown
--,-,-,-,-,-,-
Egy filozófia professzor az előadását úgy kezdte, hogy fogott egy konzerv-üveget és feltöltötte kb. 5 cm átmérőjű kövekkel. Rákérdezett, hogy ugye tele van az üveg. Igen - volt a válasz. Ezután elővett egy dobozt, tele apró kaviccsal, és elkezdte beleszórni a kavicsokat az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. A professzor ezután elővett egy dobozt homokkal és azt kezdte betölteni az üvegbe. Természetesen a homok minden kis rést kitöltött. "És most" - mondta a prof, "vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kövek a fontos dolgok - a családod, a partnered, az egészséged, a gyerekeid - ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak, mint a munkád, a házad, az autód. A homok, az összes többi. Az apróságok. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életeddel. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amik igazán fontosak számodra. Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetők a boldogságod érdekében. Játssz a gyerekeiddel. Szakíts időt orvosi ellenőrzésre. Vidd el a párodat kirándulni. Mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni. Először a kövekre figyelj - azokra, amik igazán számítanak. Állítsd be a prioritásokat. A többi csak homok."

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.19 16:20)

-,-,-,-,-,-,-,-,
A keskeny úton
..
Kanyargós ösvény,
szűk sziklaperem.
Erdő, mely mind sűrűbb,
barlangok sötétje,
s még ki tudja mennyi
vész áll még elébe
fáradt csapatunknak,
e kicsiny csoportnak,
Istent kereső,
kutató utunknak.
Mégis megyünk, haladunk,
mert jaj,
ha a völgyben maradunk
énnel és álarccal
nem dacolhatunk majd,
ha jön a próbával.
Ezért jövünk Krisztus
mind közelebb Hozzád,
átadjuk szívünket,
hogy azt Te megmunkáld.
Őrizd meg magadnak,
formáld képmásodra,
hogy ott lehessünk majd
dicső országodba.
.Bartha SándorBELSŐ HANG
Ó, néha-néha be jó is volna
ha egy belső hang lelkünkhöz szólna:

Ember! Tanuljál több emberséget,
sugározd a felsőbbrendűséged,

Mindenütt, otthon, munkahelyeden
csak a jót gyakoroljad szüntelen...

Megértés csendje lengje be éned,
Szeresd a békét, keresd a szépet!

Körötted minden érték, értelem,
téged szolgál a Jövő és Jelen.

Te vagy a középpont, te a szellem,
gondolkozz! Ne fordulj magad ellen...

Éld, mint homo sapiens, a létet,
e rangra az Isten emelt téged.

Nézz fel Rá, tiszteld szent parancsait,
uralja elméd és lelked a hit.

Csengjen füledbe a Hegyi Beszéd:
Krisztust hallani nagy gyönyörűség.

Földnek sava vagy, ne légy ízetlen,
Lámpás vagy, égj, világíts fényesen!

Töltsd be mindenkor szép szerepedet,
Lényegülj át, légy Béke, Szeretet!...
Kovács Sándorné Csíki Anna
--,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
Hírt hoz az éj, a csillagár:
hangás tetőn, vad szélbe less,
jön majd egy gyász-szárnyú madár,
vér hull karmáról, vér, veres.
Ne nézz körül s a mélybe se,
égi útját kövesd csupán,
figyeld, hol száll a rétre le,
s imádkozz, vándor, azután.
Ott mily szerencse vár terád,
azt én meg nem jósolhatom,
de az ég hallja az imát -
az Isten óvjon utadon!

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.18 21:13)

Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet. És
hozd ide a kezedet és bocsásd az oldalamba. És ne légy
hitetlen, hanem hívő. János 20,27
Uram!
E fölszólításodat megelőzően Tamás csúnyán
fogadkozott. Tanítványodhoz méltatlanul. És úgy járt,
mint a legtöbb hangosan fogadkozó ember. Szava üresen
kongó szónak bizonyult. Mert amikor - úgy gondolom:
megszégyenülten - eléd borult, akkor ezt nem azért
tette, mintha szeme nézésével, vagy ujja tapintásával
győződött volna meg föltámadásod igazságáról. A szavad
győzte meg. Nem ő érintette meg szent sebeid helyét. A
Te szavad érintette meg lelkében azt a sebhelyet,
amely hitén esett és csodásan meggyógyította.
Egyszerre ép lett a hite.
Uram!
Tamás azért tántorodott meg, mert csak az eszére
hallgatott. Amikor kereszthalálod rejtélye elé került,
akkor emberi esze ezt mondta neki: mindennek vége!
Elcsüggedten kiszakadt a tanítványkörből is. Akkor is
magában volt, amikor Te többi tanítványod között
váratlanul megjelentél.
"A hit hallásból van" - mondja a Bibliám (Róma 10,17).
Tarts meg a benned hívők gyülekezetében, ahol veled
való találkozást ígértél a tieidnek, ahol a Te Igéd
hangzik, és ahol ingadozó hitemet mindig megerősíted.

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.18 21:12)

Lelkembe látó én Istenem

Lelkembe látó én Istenem, bocsásd meg minden bűnöm nekem!
Változtasd lelkem hófehérre, hogy ne legyen rajta az éltem vétke!
A Földön élőknek békét kérek, a hajléktalanoknak menedéket!
És add meg Uram, hogy minden gazdag örüljön annak, hogyha adhat!
Legyen az ember százszor áldott, ha lelke mélyén már jóra váltott!
Járja át szívét a szeretet fénye, ez legyen lénye szent igénye!
Gazdagabb legyek, ha mindezt látom: legyen a jó szándék az én világom.
Ha lehetne kérném, Uram az Égben, tisztuljon lelkem a földi létben!
Nem nagy vagyont, de kincset kérek, amitől gyógyul a sebzett lélek!
Jöjjön el végre a világ-béke! Kéréseimnek se vége, se hossza,
Szívemmel hiszem, a jövő meghozza!
Istenem add, hogy csodaképpen, így ragyogjon el a jövő létben!
Tedd nemessé az emberi lelket! Legyen ez Istenem a jövő kezdet!
Az ember szívébe türelmet kérek, hogy helye legyen az égi fénynek!
Ha mindezt megadod Jóságos Isten, megváltozhat a Földön majd minden.
Oldozd fel Atyám az Éva-vétket, és akkor a jóság csak hitet éltet!
Így lesz az élet, mit nekünk adtál, egy szorgos, gazdag mézes kaptár!
Az emberiség a földi térben pontos lesz majd, mint csillag az égen.


BETEGSÉGBEN

Fájdalmas Szűz sírva kérlek Téged,
Hogy gyógyítsd meg szenvedő gyermeked!
Fájdalmas Szűz Te légy vigasztalóm,
Te légy az én gyógyító orvosom.
Fájdalmas Szűz hozzád fohászkodom,
Te segíts meg égi szent gyámólom!
Fiad vére mossa le bűnömet,
Kérlek, add vissza egészségemet.
Fájdalmas anyám vagy Te nékem,
Isten után Te hozzád menekszem.
Ha megsegítesz, nem veszek el soha,
Enyém lesz a mennyei korona. Ámen

Vezetsz, Uram vezetsz

Vezetsz, Uram, vezetsz, érzem szent kezedet,
Veszélyes szirteken, sötét ormok felett,
Zajló hullámokon, hol minden elhagyott,
Utamra fényt derít rengő csillagzatod.

Te vagy az irgalom, Te vagy a szeretet,
Mindenható, örök jó mindenek felett.
Villámos vész után a békét Te adod,
Forró esdeklésünk kegyesen hallgatod.

Vezess, Uram vezess, ha vétek megkísért,
Hogy el ne hagyjalak tűnő világokért.
Zúgó vihar nem árt, letörlöm könnyemet,
Újult erőt Te adsz, viszem keresztemet.

Majd révbe érkezem, megállok egykoron,
Nyugodni szíveden jó lesz hegyfokon.
Fehér virág nyílik, könnyezni nem lehet,
Leveszed vállamról súlyos keresztemet.

Foucauld atya imája:
.
Atyám, átadom magamat Neked,
tégy velem tetszésed szerint.
Bármit teszel is velem,
megköszönöm,
mindenre kész vagyok,
mindent elfogadok,
csak akaratod bennem
és minden teremtményedben beteljesüljön.
Semmi mást nem kívánok Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom Istenem,
Szívem egész szeretetével, mert szeretlek,
És mert szeretetem igényli,
hogy egészen Neked adjam át magam,
hogy végtelen bizalommal
egészen kezedbe helyezzem életemet,
mert Te vagy az én Atyám.

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.17 18:07)

Minden a netovábbig fejlődött már, s az ember is a végsőkig tökéletesedett. Hét ókori bölcsből nem telnék ma ki egy, s egyetlen ember több figyelmet érdemel napjainkban, mint valaha egy egész nép.

Jellem és szellem. A ragyogó képességek két tengelye. Egyik a másik nélkül fél boldogság. Nem elég az értelem, lelki jelesség is kell. Ostobák szerencsétlensége, hogy rosszul választják meg állapotukat, hivatásukat, munkájukat, lakóhelyüket, barátaikat.

Tudás és bátorság a nagyság két összetevője. Halhatatlanok lévén, halhatatlanná tesznek. Annyit érünk, amennyit tudunk, s a bölcs mindenre képes. Ismeretek híján úttalan a világ. Hozzáértés és erő: szem és kéz. Bátorság nélkül meddő a tudomány.

Tények és mikéntjük. Nem elég a lényeg, a körülmények is fontosak. A rossz mód, ahogyan valamit teszünk, mindent elront, még a jogost és igazat is. A jó viszont mindent pótol, megaranyozza a nemet, megédesíti a valót, még az öregséget is megfiatalítja. Nagy úr a miként, és a hogyan szíveket oroz. A szép magatartás az élet dísze; a tetszetős fogalmazás pompásan átsegít a dolgokon. :

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.17 18:07)

Engedelmesség
________________________________________
Isten nem jelent ki magából több igazságot addig, míg nem vagy engedelmes abban, amit már tudsz!(Oswald Chambers)
________________________________________
Inkább Istennek akarok engedelmeskedni, mint egy világbirodalmon uralkodni. (C.H.Spurgeon)
________________________________________
Az „engedelmeskedni” szó csak jelen időben létezik. (C.H.Spurgeon)
________________________________________

Dicséret
________________________________________
Egyetlen csepp isteni helyeslés nagyobb dicsőség, mint tengernyi dicséret az emberek részéről. (C.H.Spurgeon)
________________________________________
Több szeretet van egy jóakaratű intésben, mint a szemben való dicséretben! C.H.Spurgeon
________________________________________
Az utánzás a legőszintébb dicséret. (C.H.Spurgeon)
________________________________________
A hízelgés rosszabb, mint a fenyegetés. (C.H.Spurgeon)
________________________________________
"Mikor félek, benned fogok bízni. Istenben, akinek Igéjét dicsérem, az Istenben bízom, nem félek…" Zsoltárok 56:4-5.

Útravaló a mai napra
Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. (1.Kor.9.26-27)…

Te és a világ, 947
"Gazdag akarsz lenni? Gondolj a rigóra és az ősemberre! Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra, és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát, és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, mit fölapríthasson. Aki el tudja tartani családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény.
Tanulj meg tehát örvendeni! És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! "
Wass Albert

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.16 19:01)

KÖZELEG A NAGY NAP
Közeleg a nagy nap,
ítélet nagy napja.
Végigzeng e földön
Isten szent szózatja!
Szólít halált, poklot,
földet és a tengert,
elevenen, holtan
adja ki az embert!
Készülünk-e buzgón
ítélet napjára?
Nem álmodozunk-e
balga szűz módjára?
Jaj, ha a nagy napra
tétlenkedve várunk,
S a nagy Bíró elé
készületlen állunk!
Halasztó kérésnek
ott már nem lesz helye.
S aki itt nem készült
ott nem lesz ideje.
Jézus, a nagy Bíró
ítél majd felettünk,
mérlegre teszi ő
minden szavunk, tettünk.
Boldog, kit az a nap
ébren, készen talál,
örök élet vár rá,
nem az örök halál.
Mert tudja: Bírója
védője is lesz majd,
Kinek színe előtt
mindenki fejet hajt.
S ki bűnbánat nélkül
mulandókért hevül,
arra kárhozat vár;
s abból ki nem kerül.
Úgy jön el az a nap
miként a vízözön.
Mozdul a föld, s tenger,
nem marad kő kövön.
Pecznyik Pál
HÁTHA MÉG MA!
Száll az élet, mint az óra,
Fut, rohan a mutatója.
Nyárra gyorsan jő az ősz.
Jelek földön, szívben, égen,
Hirdetik a Mindenségben:
Jézusom… Te visszajössz!
Ezredévek tűnnek, mennek
szárnyain a Végtelennek.
S mit hoz egy új ezred év?
Ám minek ily messze nézni?
Szívem forró vágy emészti:
Hátha addig visszajössz!
Századok suhannak lágyan
évek hosszú gyöngysorában.
S mit hoz a következő?
S szívem zengi… hátha… hátha…
Ily nagy idő nincs már hátra,
és Te addig visszajössz!
Sürget, kerget minden óra,
hogy térhetnék nyugovóra,
míg a lelkek alszanak!
Értük küldesz, értük éltetsz,
minden percben visszatérhetsz.
Hátha… még ma visszajössz!
Haluszka M. Rózsa

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.16 19:00)

Egy tibeti láma, a világ legokosabb embere és a hippi

Egy pilóta egy magánrepülőn szállít három embert, egy tibeti lámát, a világ legokosabb emberét, és egy hippit. Hirtelen a pilóta bejelenti a három utasának: "Rossz híreim vannak. A gép le fog zuhanni. Most rögtön ki kell ugranunk. Sajnos, csak három ejtőernyőnk van. Mivel én iszonyú jó pilóta vagyok, nem látom az okát annak, hogy meghaljak, ezért az egyik az enyém. Sok szerencsét!" És ezzel kiugrott a gépből.
Ezután a világ legokosabb embere szólalt meg: "Mivel én vagyok a világon a legokosabb ember és nagyon értékes vagyok a civilizációnak, ezért én veszem el az egyik ejtőernyőt, és megmentem magam." Ezzel õ is kiugrott a gépből.
Ezek után a láma azt mondta a hippinek: "Én már elég hosszú és gyümölcsöző életet éltem eddig is, nincs szükségem arra, hogy tovább éljek. Vedd el nyugodtan az utolsó ejtőernyőt."
"Nyugi öreg!" - mondta a hippi, miközben feltette az ejtőernyőt a láma hátára. "A világ legokosabb embere épp az előbb ugrott ki a hátizsákommal."
Hívő medve
A szerzetes kimegy a hegyekbe sétálni és elmélkedései közben hirtelen kibukkan a sűrűből egy grizli medve. Elkezd rohanni, a medve utána. Látja, hogy semmi esélye már, ezért letérdel és elkezd imádkozni:
- Istenem add, hogy ez a medve irgalmas keresztény legyen!
Isten meghallgatta imáját, a medve letérdelt és elkezdett magában beszélni, miközben az égre nézett:
- Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, ÁMEN

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.15 17:11)

Nagy Istenem, ha nézem a világot
Nagy Istenem, ha nézem a világot,
Melyet teremtett szent „Legyen!” Szavad,
Ha itt a földön millió lényt látok,
Kiket igazgatsz s táplálsz egymagad,
Szívem feléd ujjong örömtele:
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!
Szívem feléd ujjong örömtele:
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!

Uram, Igédben, hogyha megtalállak,
Ha látom ott kegyelmes tetteid,
Választott néped amint egyre áldod,
Türelmesen viselve bűneit. Szívem feléd...

Ha Jézust látom itt a földön járva,
Alázatos, türelmes szolgaként,
Látom, hogy áldást áraszt e világra,
S kereszthalálra adja életét. Szívem feléd...

Ha földre nyom a búnak, gondnak terhe,
Szegény szívem halálosan beteg,
S hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme,
S lelkem az ő irgalma menti meg. Szívem feléd...

BESZÉLGETÉS A FÖLD ALATT
A megdermedt föld alatt
két parányi búzamag
összesimul kedvesen. –
Az egyik szól csendesen:
„Magtestvérem, nem jó élni.
Nem tudok már jót remélni.
Majd megfagyok! Jég a fészkem,
hátamon a halált érzem.
Elpusztulok tél fagyában,
Ó, pedig én élni vágytam.
Vágytam nőni, felszaladni,
kincses fejű kalászt adni,
aranykalászt, aranymagot,
dús kévéket, dús asztagot.
Jaj, de látom, sok szép álmom
valóra már sosem váltom.
Elfonnyadok, elsenyvedek,
új élet már sosem leszek!…”
A megdermedt föld alatt
a másik kis búzamag
kezd a szóba csendesen,
bizakodón, kedvesen:
„Magtestvérem, ó, ne fájjon,
hogy hideg van a tanyánkon!
Van jó ruhánk, Isten adta,
megvéd ez a téli fagyba’.
Van paplanunk puha, fehér.
Nem halunk meg, ne félj, ne félj!
Jó apánk is arra intett,
edzeni kell a szívünket.
S szabad szívvel, égbe törve,
minden gátat elsöpörve,
nagyok leszünk, kincses-szépek,
kalászt ontunk dúsat, szépet.
Áldást szórunk asztalára
mindenkinek, aki árva!”
A megdermedt föld alatt
két parányi búzamag
átöleli egymást szépen
s együtt bíznak, bizakodnak
a tavaszi ébredésben…
Móra László

TALÁN EGY ÉVIG
A kiáltó szava elhallgatott,
repedt nádakat ingat a szél.
Nem zeng az ének az Olajfák Hegyén,
a kertekben fehérlik a dér,
„a fejsze a fák gyökerén“!
– Nem halljátok,
milyen csikorogva
fordul az esztendő a tengelyén?
Ítélettel teljes a jövő,
annak, aki csak magának él,
dús lombozattal,
de gyümölcstelenül:
„a fejsze a fák gyökerén!“
Mindegy az, hogy minek álcázzuk
önzésünk üde zöld leveleit,
a Gazda jár a szőlőskertekben
és megjelöli a fák törzseit…
Ha a Vincellér elébe nem áll
könyörgő szóval:
„Hátha terem még?!“
– vajon esztendő virradna-e még?
Átszegzett kezed tartja vissza
– talán egy évig –
tőlünk a fejszét!
Lukátsi Vilma

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.05.14 12:50)

ÉRINTÉS
Nem földindulásban,
hangos zivatarban,
sziklát hasogató
zúgó szélviharban,
nem perzselő tűzben,
láng-csipkebokorban,
de halk, szelíd szóban
érint meg az Isten.
És mindenkit másképp:
Kit gyermekkorában,
mint a kis Sámuelt
az Úr templomában.
Kit munkája közben,
fogva ekeszarvát,
miképp a próféta
hallja elhívását.
Kit betegágyában,
börtön cellájában,
roskadó gyászában
ölel át az Isten.
De téged is szólít,
ki e sort olvasod (verset hallgatod),
szelíd, hívó hangját
te is meghallhatod.
Talán egy Igében
váratlanul, csendben
érinti meg lelked,
s gyújt tüzet szívedben.
Mert szeret az Isten!
HALLOD-E…
Hallod-e, hogy zörget Jézus,
kopog szíved ajtaján?
Bebocsátást kér tetőled
új életed hajnalán.
Ajtódat nyitni belülről
lehet csak, ott a kilincs.
Törd fel a zárat, s meglátod,
szabad vagy, hull a bilincs.
Nem töri rád soha ajtód,
várja, hogy nyisd ki magad.
Nem küld el bűnöst magától,
hívd be, s szívedbe fogadd!
Más lesz az életed útja,
boldog leszel idelenn.
Szeretet tölti be szíved,
s vár rád a menny odafenn.


1 | 2 | 3 | 4

Következő »