Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyarság -Fórum

2010.06.28
 
Amit mi meg tudunk vívni a saját életünkben , az fog
lejátszódni a nemzetközi porondon is. Minél több magyar vállalja a
saját életét, annál inkább tudja majd a nemzet is vállalni saját
nemzeti küldetését, sorsát a világban, a világgal szemben, illetve a
világ ébredéséért. (Ildikó)

 

Kép

 

"Édeseim Krisztusi Mihály magyarkái! Minden úgy megy, ahogy
 haladásotokban kell, bízzatok magatokban, tegyétek szeretet
 szolgálatotokat, de tudnotok kell, hogy először MAGatokban kell a
 MAGarságot megtalálni, hogy kirajozzon belőletek és mindenkiét beporozza,
 így ismét a Tisztaszívüek országává váltok, ahogy azt fogadtátok, Mária
 Édesanyátoknak." (üzenet Yan átadásában)
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

emailben kaptam

(Ildikó, 2012.01.20 08:24)

Székely János püspök a hazánkat érő támadások okairól

Krisztus mondta: ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra,
hogy engem előbb gyűlölt nálatok (Jn 15,18). Különleges aktualitást
kapnak ezek a szavak ma, amikor sokan szerte a világban össztűz alá
vették hazánkat - fogalmaz írásában Székely János esztergom-budapesti
segédpüspök.

Mi ennek a gyűlöletnek az oka? A valódi ok az, hogy hazánk olyan
alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni
szeretnének. A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak,
amely Isten nevével kezdődik (Preambulum), amely azt állítja, hogy a
magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve (Szabadság és
felelősség II), hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint
férfi és nő között létrejött életszövetséget (Alapvetés L). Az
alkotmány azt is kijelenti, hogy a család a nemzet fennmaradásának
alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak
figyelembevételével kell megállapítani (Szabadság és felelősség XXX).
Nyilván sokan vannak a világon, akiknek nem tetszik ezeknek az emberi
alapértékeknek ez a határozott megfogalmazása.

Mi több, a magyar kormány átmeneti külön adót vetett ki a bankokra. Ez
pedig természetesen aggodalommal tölti el a pénzvilág urait, nehogy a
példa ragadós legyen.

A hazánkat érő támadások oka alapvetően ez. Természetesen ezeket az
okokat nem nevezik néven, helyette más, kisebb jelentőségű vádpontokat
említenek. Az egyik ilyen vádpont az egyházakról szóló törvény. Ennek
a törvénynek az a célja, hogy az úgynevezett business egyházaktól
megvonja az egyházi státuszt. Magyarországon ugyanis, szemben nagyon
sok európai állammal, az egyházi oktatási, egészségügyi és szociális
intézmények azonos állami finanszírozásban részesülnek, mint a hasonló
állami intézmények, hiszen ugyanolyan adófizető polgárok számára
nyújtják a nevelés, vagy a gyógyítás szolgálatát. Hazánkban ezért
számos olyan ál-egyház jött létre, amelyeknek a legfőbb célja az
állami támogatás megszerzése volt. Az új egyházi törvény ezen a
helyzeten változtat. Pontosabban körülírja a feltételeket, amelyek
alapján egy közösség elnyerheti az egyházi státuszt (legalább ezer
tag; legalább 20 éves jelenlét az országban stb.). Azok a közösségek,
amelyek nem kapják meg az egyházi státuszt, nyugodtan folytathatják a
működésüket, csak az intézményeik állami finanszírozását nem fogják
megkapni.

Természetesen a magyar parlament és a kormány követett el hibákat is a
munkája során. Ilyenek voltak a médiatörvény egyes - később meg is
változtatott - pontjai, vagy a jegybanktörvény esetében néhány, talán
szükségtelen módosítás, amely támadásokra adott alkalmat. Ugyanígy
helyesebb lett volna a bankokkal való megállapodást a végtörlesztés
rendelkezéseinek kibocsátása előtt megkötni.

A hazánkat érő támadás oka azonban nem ez, hanem azok az alapértékek,
amelyeket Magyarország jelenleg képvisel. A jelen parlamentnek
felelősen élnie kellett azzal a kétharmados többséggel, amellyel a
választók a cselekvésre felhatalmazták. Ezt a nagy felelősséget és
lehetőséget alázattal, körültekintéssel kell hordoznia, tettekre
váltania. A külső támadásokat pedig higgadtan, adott esetben kellő
ügyességgel kell megpróbálnia kivédeni. Hazánk jegybankjának valuta
tartaléka a jelen államadósságunk csaknem felét teszi ki, amelyet
szükség esetén a jegybank fel is fog használni az adósságszolgálat
finanszírozására. Ez azt is jelenti, hogy az ország valamennyi ideig
ki tud tartani ebben az erős ellenszélben is.

Gyakran megtörténik a történelemben, hogy ha feltűnik a világosság,
akkor megjelenik vele szemben a sötétség hatalma is. Kívánom
mindannyiunknak, hogy legyünk a Világosság fiai, egy igazabb, emberibb
világ építői.

Székely János esztergom-budapesti segédpüspök

István a mumus2

(Anisha, 2011.10.16 19:42)

Tehát egy Koppány birodalom területén egy Erdélyi Balázs sorozatban tárt fel olyan emlékeket, épített, és keresztény templom emlékeket, amik az ő datálási módszerével, amit mindenütt a világon használnak – nálunk is ismerik, maradjunk ennyiben – sorra mutatja ki, hogy ezek a Szt. Istváni térítést megelőző korból származnak, tehát abból az időből, amikor itt a Dunántúlon egy folyamatosan továbbélő keresztény avar uralom volt . És maga a Koppány név, akárcsak a Gyula – írja ő – az nem keresztnév, hanem méltóság volt. Ez ……tehát a nagy kán névnek a nem is nagyon torzul változata. Namost ő ezt nyelvészekkel egyeztette. Én nem tudom olyan kedvesen ironikusan elmondani, ahogy ő, hogy ez már az első kanyarban kiderült, hogy nem nyelvészeti kérdés. Tehát aki nyelvészeti irányból közelítette a kérdést, az azt mondja: semmi akadálya, természetesen. Nade a legtöbb nyelvész nem ilyen irányból közelíti, hanem elindul a vezérhangya, hogy most mi-mindent kell átírni, ha én erre igent mondok?! Nagyon sok mindent. Kétségtelen nagyon sok mindent. Ugyanis az a helyzet, hogy ez a méltóság valóban a Dunántúl nagy részén uralkodott, keresztény volt, alapított templomokat, jól datálható alappal, amik ma is megvannak, és egy nagy baja van! Ugyanaz a nagy baja volt, mint Gyulának. Aki szintén keresztény volt és ezért nem beszélnek róla. A neve szintén méltóság nevet jelent, és abból lett később keresztnév. Tehát mi volt velük a baj? Ugyanaz a baj volt. Hol volt a dunántúli Koppány birtok kereszténységének központja? Ezt nagyon pontosan tudjuk Két részre volt osztva, volt egy északi rész, ez Győr központú volt a legvalószínűbb feltételezések szerint. A másik pedig valahol –hát ez Erdélyi Balázs szerint – Tapolcán volt ez a másik központ. Az egyiket, az elsőt passaui bencések térítették, tudjuk, tehát ez nem kérdés! Ez nem feltételes módban van! A másikat pedig a salzburgi érsekség. Más-más volt a jogköri viszonyuk, és mind a kettőt a s salzburgi érsekség próbálta a hatáskörébe vonni. Ezek mindketten a Kárpát-medencén kívüli szellemi központtól függtek. Namost mi a helyzet Gyulával? Hol volt az ő kereszténységének a központja? Most sürgősen, ha már Szt. Istvánt szentté avatta a pravoszláv egyház, azért gyorsan azt a ...t is szentté avatta, akit Gyula hívott be, hogy a bizánci kereszténységet elterjessze a saját területén. Namost ennek hol volt a központja? Konstantinápolyba. Tehát mi történt? A kedves két –hogy mondjam – ellenálló, ugye Koppány és Gyula megcsinálta a trianoni helyzetet. Érthető? Tehát ha én a szakrális központot kihelyezem a Kárpát-medencéből két perc alatt politikailag is kettészakad. Tehát még mielőtt nagyon megtapsolnánk Koppányt, azért vegyük már ezt is észre! És Szt. Istvánnak sikerült nem egészen egy évtized leforgása alatt elérni, hogy a magyar kereszténység önálló egység lett a kereszténységen belül, a központja a Kárpát-medencében volt, és a magyar király, a mindenkori teljesen különleges státuszt élvezett az összes keresztény király között, ugyanis egyedül őt minősítette a pápa apostolnak. Nem apostolinak, hanem apostolnak. Máig sem, egyetlen más királyt sem.
„….éppen ez mentette meg a magyarságot, nagyon jó okunk van föltételezni, hogy éppen a nem judeokrisziánizmusnak áldozott meg úgy, hogy az fönt tudjon maradni MÁIG. Miért mondom, hogy máig? Azért mert a népművészetben egészen napjainkig él. A festett kazettás mennyezetek művészetében egyik napról a másikra újjá tudott éledni. Hogy képzeljük el azt, hogy aminek a gyökerét is kiszaggatták, az majd egyik pillanatról a másikra, amikor kap egy megfelelő szabadság fokozatot, akkor az majd az egész Kárpát-medencét be fogja hinteni beszédes képjelekkel, egybehangzóan. A legkeletibb csücskétől a legnyugatibbig. Tehát ő (Szt. István) igenis megmentette ezt a műveltséget.

Re: István a mumus2

(Anisha, 2011.10.16 19:43)

Részlet Papp Gábor előadásából

és a kód:

HSSAK...vagyis HASSAK! Hurrá!

István a mumus1

(Anisha, 2011.10.16 19:41)

Amikor István „ezt a mumus szerepét eljátssza alapvetően két ellenféllel kell megküzdjön. Az egyik Koppány, a másik Gyula. Most nem lebecsülendő Ajtony szerepe sem, de alapvetően ez a két irányultság van. Namost, hogy szokták ezt méltatni? Gyuláról feltűnően keveset beszélnek. Tehát ilyet én még nem hallottam, hogy ÚGY OSZTJÁK MEG a jelenlegi magyarságot, hogy innen idáig ugye a Gyulások, innen idáig meg az Istvánosok. De olyat már igenis hallottam, hogy, hogy innen idáig Koppányosok, innen idáig pedig Istvánosok. S jobb, ha tőlem tudják, hogy magukat is osztályozzák így. Mindenkit! Nem kérdezik meg, hogy mi a véleményük, mert a mit a hangulat jelentések közölnek „ igen! ott nagyon mosolygott! „ ugye? Akkor ő már csak Koppányos lehet. Ő meg Istvános. Tehát be vagyunk iktatva egy megfelelő rublikába. Ebből ugye azt gyaníthatnánk, hogy a fő konfliktus itt van. De nem itt volt a fő konfliktus. Pontosan ugyanolyan erővel jelentkezett a Gyula kontra István konfliktus. Na most erre mondhatjuk: - igen, de a Koppány azért sajátos, mert Koppány pogány volt, Szt. István pedig keresztény. Itt a lényeg. Tényleg? Milyen ügyes! Nem bizonyítaná véletlenül, hogy Koppány pogány? Nem kéne véletlenül ezt mégis alátámasztani? Attól, hogy ő a Paganos nevet kapta – a paganos-nak sem pogány az alap szava, hanem a pagos, azt jelenti, hogy fal u.- a paganos azt jelenti, hogy falusi, vidéki paraszti stb. tehát semmit nem mondott. Körülbelül azt mondta, hogy paganos azt körülbelül azt jelenti, hogy (nem értem sajnos, hogy itt mit mond Gábor, minden bizonnyal egy jelen kori két párt híveire utal)……., tehát egy népis-urbánus kettősségben………pontosan ennek megfelelő kettősség volt. Hát ne felejtsük, itt alig találtak fel valamit ebben a században, ezek mind-mind-mind örökletes kettősségek. Tehát amit erről a kérdésről nagyon kell tudni, hogy a paganussá nyilvánítás egyáltalán nem azt jelentette, hogy ő pogány volt, végül is mi fog bizonyítani? Hát az fog bizonyítani, hogy a birtok testén belül egyértelműen datálható templomok az ő uralma alatt alapítottak, vagy nem. Na, mit tetszik tippelni? Alapítottak, vagy nem? Hát bizony alapítottak. És ha ezek után megkérdezzük, hogy mekkora volt az ő birtok teste, akkor általában esnek ki a padból, és közlik, hogy Somogy ország. Tényleg? Akkor mit kezdjünk egy Zalakoppánnyal? Mit kezdjünk egy Bakonykoppánnyal? Szó sincs róla! Az más kérdés, hogy Somogyban esetleg intenzívebben őrzik az emlékét. De vajon miért? Még senki nem érdeklődött utána? Tehát, hogy félre értés ne essék, van egy olyan kutató, akit nemzetközileg jegyeznek, úgy hívják, hogy Erdélyi Balázs, a tapolcai múzeum igazgatója, elhoztam azt a kis füzetkét, amiben először az idevágó eredményeit ismertette, hát nehogy azt higgyük, hogy ez Magyarországon jelent meg. Magyarul jelent meg, de Nagyváradon. Pedig ő itt él. Mindig is itt élt. S ha valaki azt hinné, hogy a legelnyomottabb a magyar az nem Magyarország területén van, akkor az okuljon ebből a példából. Ugyanis a legelnyomottabb a magyar jelenlegi Magyarország területén. S most megint gondoljuk arra, hogy amíg a „sorfalba beállt ellenfél” a saját mezét viseli. Erdélyben a saját mezét viseli, a Felvidéken a saját mezét viseli. Délvidéken azt viseli. Ausztriában azt viseli. És ha valaki Erdélyben magyar, 3 éves korában kapja az első pofont, amiért magyarul szólal meg a lépcsőházban. No de én 33 éves koromban jöttem rá, hogy előtte minden pofont azért kaptam, mert magyar vagyok, de egyet se …. Hát vigyázzunk, mert óriási a ….és azért egyelőre még mi segítjük őket, és nem ők bennünket. Tehát mi azon túl, hogy az országból mindet, ami mozdítható, már kivittek, és folyamatosan visznek, mi még a saját zsebünkből is adunk a maradékból. Az erdélyieknek természetesen, és jó szívvel. Namost ez fordított irányban nem nagyon csörgedez. Nem is várható el természetesen, de azért vigyázzunk, mert rajtunk legalább háromszoros iga van. És ebből az egyik az, amit tudatilag építenek be. Ez a legveszélyesebb.

Attila kardja...

(Ritus, 2011.10.16 15:53)

http://fn.hir24.hu/itthon/2011/10/15/mennyire-vagyunk-hunok/~~fokusz

Háttárs

(Anisha , 2011.10.16 10:39)

„A szkíták – akiket egyébként az ókorban az erkölcs mintaképeinek tekintettek, tehát az, hogy szkíta erkölcs az fogalom volt, rómaiaknál is, a görögöknél is.
„A szkíták sohasem igyekeztek megszerezni olyan dolgokat, amelynek az elvesztését fájlalták volna.” Tehát csak olyan dolgot szereztek meg, amit utána bátran tovább adhattak, vagy, ha tőlük valaki elrabolta nem sajnálták. Miért? Mert újra tudták alkotni.
Ezért van az, hogy egy magyar, ha tényleg az, sohasem fog irigykedni egy másik népre, akkor se, ha az igyekszik kisajátítani a mi értékeinket. Miért? Mert tudom, hogy én újra tudom alkotni. Tehát ehhez ezt a tudást kell megőrizni.”

Ha Hunor Magyarral küzd, márpedig van ilyen! ahol birkóznak, sőt! Hát a mai napig az egyik legnemesebb megnyilvánulása ennek a Hunor-Magyar kapcsolatnak az a rituális birkózás. Mai napig érvényben van a szkíta utód népeknél. Na most itt mi a tétje a birkózásnak? Mert ugye a másik, a Kánin-Ábeln félének egyértelmű, hogy mi a tétje. Hát nekem meg kell ölnöm aki nálam jobb, azért, hogy én sikeres legyek. Tehát egyértelmű hogy ki a győztes és ki a vesztes. Na igen ám, de ennek a közdelemnek, ami Hunor és Magyar közt van NINCS VESZTESE. Mind a ketten jobbak vagyunk a küzdelem után, mint a küzdelem előtt voltunk. Akkor miért kell küzdeni? Hát nagyon fontos a kérdés. Nagyon sokan itt buknak el. Hát azért kell küzdeni, hogy az eddig benne szunnyadott érték most megvalósult értékké váljon. Ha nem szorítom meg keményen, akkor befullad ez az érték, nem fog kibontakozni. Idegen szóval látens érték marad ahelyett, hogy manifesztálódna. Tehát teljesen tiszta a tétje. Nyilván való, hogy itt kemény küzdelemről van szó. Amikor két ilyen birkózó először látja egymást, akkor üdvözlik egymást, és ez őszinte üdvözlet. Akkor abban az van benne, hogy én érted harcolok, te meg értem harcolsz. És a győztes pedig az, aki a másikat kétségtelenül maga fölé tudja emelni. Ez a tétje. Ami azt jelnenti, hogy én többet tudok kihozni belőle, magasabbra tudom őt emelni, mint ahogy ő engem emelne. Ez az igazi győzelem. Ez az egyetlen olyan győzelem, ami emberhez méltó. A többi az az állati szinthez tartozik.


http://www.youtube.com/watch?v=qMdASIUe2TA&feature=related

Az élet él és élni akar

(Ildikó, 2011.06.24 21:04)

Ez jutott eszembe erről képsorról, ami az iszapkatasztrófa idején és majd fél évvel később készült. Valamivel több mint fél év...ennyi elég volt a természetnek és sok-sok embernek, hogy minden ujáászülessen....és mi még aggódunk a Földért....Hát azért nem kellene.... csak az emberért.
Íme a képsorok:

http://www.origo.hu/itthon/20110624-vorosiszapkatasztrofa-utan-es-most-kepek-kolontarrol-es-devecserrol.html

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.09 23:30)

Az a legnagyobb baj, hogy sok mindennek hiszen az emberek inkább,mint a Bibliának! Pedig még senki be nem csapott Isten az Ő Igéjével, de igaz felhívja a figyelmünket a bűnre,és ez nem igen tetszik az embereknek!
Figyeljünk jobban , ne úgy mint Noé napjaiban tették!!
Sok békességet és sok Áldást kívánok mindenkinek az Úr Jézustól az elkövetkező Pünkösdi Ünnep alkalmából is szeretettel.
tóni bácsiA pünkösd újszövetségi egyházi ünnep, amelyen a keresztyénség Szent Szellem kiáradásának emlékét ünnepli me A Szent Szellem az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szent Szellem (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztyének számára:
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelt az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És meg telének mindnyájan Szent Szellem, és kezdenek szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniuk. (Apostolok cselekedetei 2. fejezet, Károli Biblia)
A pünkösd a síni szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt, Isten jelenlétének, kegyelem kiáradásának jelei. Az Új szövetség előjeleit a próféták mondták ki az Ószövetségben, Krisztus születése előtt: "Új szövetséget kötök veletek...akkor majd...új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek...Az én Lelkemet oltom belétek..."(Ez. 36,25-27; 11,19; Jer. 31,31k). Keresztelő Szent János is jövendölt. (Jézus) majd "Szent Szellemmel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni" Jézus Keresztelő Szent Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön utána galamb szállt Jézusra. A Szent Szellem kifejezője.

Papp Gábor

(Anisha, 2011.04.25 19:35)

http://www.koronaszer.eoldal.hu/cikkek/test/papp-gabor--beavato-koronak-es-mukodesrendjuk---reszlet.html

Jelzések

(Ildikó, 2011.04.20 07:15)

Ami be fog következni a világban, arról a Biblia minidg nagy pontossággal szólt. Az említett chip kérdés is benne van például. És amit a Biblia eddig megjövendölt, az mind be is teljesedett, így tehát hinnünk lehet, hogy minden egyébbel is így lesz. De ez nem ad okot elkeseredésre. Inkább a jóra való törekvésre szólít fel mindenkit. Nem lankadni, nem kétségbeesni, hanem minden szinten keresni a lehető legtöbb jót, amit megtehetünk egymásért, vagy éppen a hazánkért.

Gondolatok a világró és édes Hazámról!

( Éva, 2011.04.19 23:48)

Nagyon jó hallani ahogy gondolkodtok. Végre van egy hely ahol valóban nem csak okoskodnak, inkább gondolkodnak. Látják a világ betegségét a széthúzást,
amely rettentő nagy károkat okoz a nemzetünknek és az egész VILÁGNAK.
A majmok bolygóját nem csak megfilmesítették.Ez egy jelzés a Világnak, ami be fog következni. Nem tudom látta-e valaki a Kin-Kong-ot? Elmondja a film, hogy a New york üzlet központot leborítják.Igaz a film a 70-es években játszották,az esemény 2001-ben következett. De jelzés értékű volt. Mint a Freey Tamás "dossziék" összeállítás, amiben már előre jelezték a megjelöléseket.chip

Üljetek mellém !!

(Ama, 2011.04.16 22:49)

folyt......
Május 6-7-8! Hun Testvériségi Találkozó!

Adhattunk volna akár Szkíta,vagy Magyar,vagy Pártus stb nevet!vEzek mind MI VAGYUNK,és nem fér bele,nem férhet hozzá az ÉN!!

Eljött az idő,mikor új szerződést kell kötni,illetve megerősíteni a régit!Újra meg kell vallani a VÉRTESTVÉR-i szövetséget,és azok akik látják az utat,látják a megoldást,igenis össze kell tenni azt amijük van,és ki kell mozdítani a világot a sárból!

Nem kívánunk létszámokat növelni a saját igazunk védelmében,nem kívánjuk tovább görgetni az egyes mozgalmak közötti versenykezést!Egyek akarunk lenni minden magyarral,akinek a Teremtő szemet adott,hogy lásson,fület adott,hogy halljon,kezet adott,hogy dolgozzon.Nem a Fidesz ellen,nem az MSZP ellen,nem a pártok ellen,nem a cionisták ellen,hanem MINDANNYIUNKÉRT MINDENKIÉRT!MAGYARORSZÁGÉRT,A KÁRPÁT-MEDENCÉÉRT!A VILÁGÉRT!

Tudom lesznek akik azt mondják,hogy okostóni,meg azt hogy na kevesen vannak,megy a kampány! NEM!

Elegen vagyunk,mert TI,akik nem hallgattok a döntnökökre,velünk lesztek!Eljöttök,és együtt megújítjuk szövetségünket!Mi lesz utána? Rajtatok múlik!

Ha nem így lesz,elvesztünk!Nem csak MI, hanem MI is,és a világ is! A Föld,rövid időn belül a majmok bolygója lesz,és a 25 éves Hollywood-i kasszasiker,valósággá válik!

Írta: Polovics Zoltán /Taskeszi/

Forrás: www.mnszentlaszlozaszloalj.info

Üljetek mellém !!

(Ama, 2011.04.16 22:48)

Május 6-7-8! Hun Testvériségi Találkozó!

www.mnszentlaszlozaszloalj.info

http://www.youtube.com/watch?v=lzdhUEUEyuk&feature=youtu.be

Telnek a napok,múlik az idő,és már nem tudom mit írhatnék arra vonatkozóan,mi is történik a világban,mi történik Magyarországon!? Mintha valami megfoghatatlan idiótizmus lenne úrrá mindenen,és már az ember nem ember,hanem csupán főemlős,és ami még rosszabb sokan a rovar,szintjén tengetik, életüket,vagy éppen elmeháborodottságukból adódóan dübörögnek,és taposnak.

Megfertőződtünk! Az ország,a világ kifordult önmagából,és az emberekbe pumpált káinizmus sötét elméletével játtszanak,elhiszik,hogy nincs más alternatíva,elfelejtett a magyarság emlékezni,elfelejtette küldetését,az őstől kapott feladatot-,az egymásért élés magasztos munkáját!

Tüntetések zajlanak naponta. Nyilván ez semmi mást nem bizonyít,mint azt,hogy valami nem jó,valami nem működik. Az egyenruhás testületek a nyugdíj korhatár miatt tüntetnek,és félő,hogy más nem jut az eszükbe.Nem jut az eszükbe,hogy ha hamarabb mennek nyugdíjba,a még dolgozó kevesekre rónak terhet,és a már alig tengődőktől vesznek el még többet.

Félek, hogy nem látják a probléma gyökerét,és céljaik elérése érdekében,megint csak a Káin -féle magatartást látom felbukkanni. Győzni a gyengébb felett,mindegy mi a következménye,mindegy,hogy másokkal mi lesz! Tüntessenek ők is-mondhatnák,de lenne értelme?Lenne értelme annak,hogy milliók menjenek az utcára,és a bűnöző,országrontó hatalomtól kérjenek még valamit?

Félelem! Bátor tettek ezek,hogy kimennek az utcára,és dacolva a belügyminiszter tiltásával vállalják hangjukat,és arcukat.És? Mi lesz utána? Folytatják ott ahol abbahagyták? Beletörődnek a megváltoztathatatlanba,és majd minden úgy lesz,ahogy az EU-t irányítok akarják? Igen! Így minden bizonnyal!

A hatalmat jobb belátásra bírni,tüntetéssel nem lehet! Sehogy sem lehet.Vajon mitől félnek az emberek? Attól,hogy életüket vesztik,attól,hogy családjaiknak baja esik,attól,hogy utcára kerülve éheznek? Miért nem a Hunor-Magor példát követik,és EGYMÁSÉRT ÉLVE MEGVÉDIK MAJD EGYMÁST? Káin agyonverte Ábelt,mert az ő áldozatát nem fogadta el az ő istenük.Ki győzött?Káin?

Hunor,és Magor megvívta csatáját.Atilla,és Buda megvívta csatáját.Ki győzött? Egyik sem,vagy mind kettő?

A magyarság elvesztette tartását,félre vezették az "egymást eltaposni elméletet" gyártók,és a húsz éve működő pártokrácia tökéletes,demokráciával kifényesített csapdájába esett.

Polgárháborút vizionálnak már egy ideje a médiában.Meglesz? Lehet.Ki lesz majd a győztes? Ettől félnek az emberek,féltik kicsiny valamilyüket,féltik a kényelmet,és az étel megvonás helyett inkább csöndben,és türelmesen fölemészti őket a káosz!Kevesen vagyunk!-hallom mindúntalan.Kihez,vagy mihez képest vagyunk kevesen? Nem föltétlen kell bekövetkeznie a" Nyirkai-jóslatnak"!

Ez a kijelentés,a gyávaság,és igazság érzet mázolása csupán!vSoha,de soha nem lesz 10 millió elégedetlen,soha nem lesz 10 milló hős,vagy katona!

A vonzás törvénye az,ami megduplázza,a dupla létszámot!vSokan vagyunk már,és még többen leszünk,ha azt az egy életérzést,azt az egy akadályt kitöröljük a lelkünkből,amit az ÉN jelent,és helyébe lép a MI érzés,életszemlélet!....folyt.

Teri!

(Ritus, 2011.04.09 09:11)

köszönöm amit hoztál :))) igaz én leginkább bele olvastam nem olvastam el az egészet töviről hegyire, valahogy nem volt türelmem hozzá. A női minőségről annyit szeretnék mondani, hogy az a nép aho a természethez közel élnek -ahogyan a magyarok is egykoron- ott bizony nagy tiszteletben tartják a nőt. Mert tudják, hogy Ő az, aki életet terem, aki fenntart-megtart család szintjén is :)))
Mondd el egy indiánnak, vagy egy nőiségére ébredt más földről valónak, hogy ő semmi egy magyarhoz képset, ki fog nevetni és igaza lesz.

Szerintem Boldog- Anyánk Ereje Földanya ereje, ez pedig nem kizárólagos tulajdona egy népnek sem. Nyilván más-más minőségben nyilvánul meg minden nemzetnél :)))
És igen, Ősbizalom ezerrel :)))) minden emberben s akkor lépünk egyet a csillagok porában előre-felülre :))) A többi meg majd alakul ahogyan írtad is :)))
Ölellek!

Előadás

(Adri, 2011.04.07 08:56)

A Gyuri bácsi, a füvesember teljes előadását mindenkinek ajánlom, ha gondja van azért, ha nincs meg azért hogy ne is legyen.
Nagyon JÓ
http://szellemiutmutatas.freeblog.hu/archives/2010/12/09/Osi_gyogyitas_ma/

mégis magyarnak...

(Lemayar, 2011.04.03 18:36)

Kétszer is elolvastalak Teri, így, tavaszi nagytakarítás közben...
/ Már ragyog majd' minden!:-) /
Értelek, érezlek, egyet is értek azzal mélyemben amit írsz, ahogy gondolod, de mégis csak azt tudom mondani: Messze állunk mi való Világunkban ettől a csodálatos magyarságtól, még nagyon messze!

mégis magyarnak...

(Teri, 2011.04.03 11:05)

Hálás a szívem, hogy vetted az erőt a reagálásra Lemayar. Amit írsz: "Én alig találom, alig látom ezt a fajta magyar embert. Erő? Őserő? Hol? Látok kirekesztőket, gyűlölködőket, acsarkodókat...Látok gyáván, félve meghunnyászkodókat...Látok napjaikat morzsolgatókat...látok pénzhajhászó embereket...irigyeket." - számomra nem léteznek. Belegondoltam, hogy mi is lehet?
Igen, vannak, akik"csak a pénzt hajhásszák", irígyek, kirekesztőek. De ez nekem nem úgy jön le, hogy jaj de kár, nem igaz, bátor magyar ember. Inkább úgy, hogy nem látja a Magját, mint akár mi is, hisz bizony néha több erőt adunk a "sziromnak" (Zoé képe) mint hogy hagynánk, hogy hadd emelkedjen elő a közép.
És "igaz, bátor, magyar embernek lenni" nem szintén egy másik szirom?? Egyáltalán mit takar? Mit takar az, hogy igaz ember : az Igéhez hű, a Magját érző, és ahhoz hű? Egyáltalán kell-e hűnek lenni, hisz az is ragaszkodás egy formához.
Számomra minden kapcsolódás bizonyos mély rezonanciát jelez vagy szirom, vagy Magszinten. Ennek a rezonanciának a megjelenése "evilágon" az, hogy tartozok valahová, valakikhez. Mivel magam is egy élő, változó valóság vagyok, megnyilvánulásaim a Tudatosságom függvényében kapnak különböző hangsúlyokat.
Ha mélyen beleérzek, mi is lehet az amihez Magszinten rezonálok - nem a formák szintjén:
Magyarnak Mag-nak érzem magam nagyon mélyen - de nem tudok azonosulni formával, így ennek megélését feladatait egyenlőre mag-amban oldom meg, teszem a dolgom. Egy tengelyben áll ez a tudat az Igével - amit nagyon nehezen tudnék megvilágítani- de talán nem is kell. Hogy Ig-az vagyok-e??? Attól függ honnan nézzük. És azt hiszem ez másnál is így van.
De azért van egy határozott érzésünk, amikor valakire azt mondjuk igaz ember. De nem tartozik hozzá egyértelműen, hogy magyar. Vagy igen?
Magyari? Nem kirekesztés ez, hogy magyar géneknek tulajdonítjuk, ha egy pl. francia igaz, szeretetteljes, az un Boldogasszonyi szimbólumokkal teljes (SzL) ?
"Ez a szimbólum pedig: a Megértés, a Kötelesség, a Gondoskodás, a Megnyílás, Kitárulkozás, Elfogadás, Beletörődés, Megbocsátás, Odaadás, az Alázat és a Szeretet." Ezt ő egy szimbólumnak tekinti, melynek erőmintázatát Boldogasszonynak nevezi. És mivel mi itt nőttünk fel, anélkül, hogy magyarázni kellene nagyon, érezzük, hogy ez mit jelent. Ezek a szirmok is csak akkor hozzák le a megfelelő minőséget, ha a Magból éljük, és nem pedig a szirmokat. De azért bőven vannak, akik ennek szimbólumnak csak egy-egy szírmát élik meg, pl. beletörődés, a kp. nélkül. és abból már áldozati tudatosság lesz, stb.
Szerinte a Magságunkból ezen szirmok megélése az, amellyel a Virágnak-világát, Világnak-virágát :) Valósággá segíthetjük. Ezen szírmok megélése segítheti, hogy a Magot ne öntse el az "Égoguru" Egoru/Eguru (Ghislaine), melynek ugye ugyanúgy van nói-férfi alakja.
Érdekes a jellemző mondat: "Igaz, bátor magyar ember" Ez is egy szimbólum. A magyarságunk másik - férfi oldala - amit szintén lehet magszintből, ill. csak sziroom-szinten is megélni.
Hogy hol az Erő, az Őserő? azt hiszem az "ott" van azáltal, hogy a magból éljük meg mindazt ami ott van. Mert nem lehet elég szemetet ráhordani, maga a Világ-virága/Virág-világa az ami megvalósulni akar.
A mi dolgunk, segíteni ho'oponoponoval :), boldogasszonyi minőségekkel, bátor, igaz lélekkel - a szándék a fontos. Az Ősbizalom - ahogy Ritus mondaná...Egy gyerekedet se adod fel, bár látod, hogy esetleg irígy, pénzhajhász, acsarkodik is kirekeszt...(jó csak példa kedvéért mondom :)) Csak az a munkás, hídépítő bizalom lehet az ember szívében/elméjében ahhoz, hogy egyáltalán lehetősége legyen a Annak a Virágnak, hogy Világa legyen. Az eredmény már nem a mi dolgunk.
Mégegyszer köszönöm Lemayar, hogy néhány dologgal magam is szembesülhettem. Köszönöm a szirom/virág/kp. képet Ritusnak, Ildikónak, és a megvilágítást, átvett megnevezéseket Zoénak. Remélem nem volt zavaró :)
És most én is megyek "dolgomra"
Gyönyörű a vers!

Üzenet Wass Albertnek

(Lemayar, 2011.04.02 19:46)

Mészáros Ferenc:
ÜZENET WASS ALBERTNEK


Üzenem oda, az égi tanyára:

Vannak még kövek,

Van még érintetlen tó,

még őrzik titkukat a szent hegyek,

bár lombtalanul éheznek az ágak,

és magányos vándor itt a tiszta szó.

Magányos vándor itt a tiszta szó.És üzenem oda az égi tanyára:

Vannak még könyvek is,

Bár mértékké lett az értéktelen,

a polcokon egymás mellett

lapul idegen és rokon,

a hazugság mértéktelen,

a hazugság mértéktelen.Üzenem oda az égi tanyára:

Hiénák acsarkodnak a romokon

egymásra vicsorog sok éhes agyar.

Itt lent semmi sem változott,

Mocsárszagú, fülledt a szellem,

Leértékelt mérték a magyar

Leértékelt mérték a magyarÜzenem oda az égi tanyára:

Még teremnek a földek.

Vadon sarjad a nemes gabona.

És teremnek még itthon férfiak,

Akik tudják, mi jelent: haza.

Csendjük nemes, mint a tiszta szó.

Lelkük csillog, mint a tiszta tó.


http://dalzso.freeblog.hu/categories/Meszaros_Ferenc/

Mit jelent magyarnak/magyarinak lenni

(Lemayar, 2011.04.02 19:43)

Szép... Szép amit hoztál, Teri! Olyan, mint egy álom...Bár igaz lenne! Bár ebben, ilyen emberek között élhetnénk! Úgy érzem ez MÁR vagy MÉG nem igazán jellemző MOST a magyarságra. Én alig találom, alig látom ezt a fajta magyar embert. Erő? Őserő? Hol? Látok kirekesztőket, gyűlölködőket, acsarkodókat...Látok gyáván, félve meghunnyászkodókat...Látok napjaikat morzsolgatókat...látok pénzhajhászó embereket...irigyeket...És sorolhatnám tovább....De igazi, bátor magyar embert sajnos keveset...Remélem teremnek és sokasodnak , és előbújnak egyszer!...

3. rész :)

(Teri, 2011.04.01 13:09)

Hatalmas őserők rejlenek a magyarságban, amelyet jóra és rosszra egyaránt felhasználhatnánk. Emiatt is tart tőlünk a világ. Ha mozdulnánk, mi lehetnénk (ismét) Európa és Ázsia urai. Csakhogy ez a jang - típusú férfienergia aktiválása lenne, s ebbe belepusztulnánk mi is, s belepusztulna mindenki, aki él. Ezt a világ nem értheti, ezt nekünk kell megértenünk.
Ma mindenütt a világon azon csodálkoznak az átfogóbb tudással rendelkezők, hogy ez a mi magyarságunk Lemúriát, Ataiszt, Ordoszt, Atlantiszt és a Vízözönt túlélve, miképpen maradhatott fenn, megbonthatatlanul. Pedig a válasz roppant egyszerű: A BOLDOGASSZONY vigyáz ránk, hiszen Mi vagyunk az ŐRZŐI, s valamennyi korban, gondolkodás nélkül hajlandók voltunk önmagunkat a BOLDOGASSZONYÉRT Felajánlani. Mert akárhogyan is terhelné vagy könnyítené a földi poláris Egyensúly mérlegének egyik serpenyőjét a mai népek végeláthatatlan sora, amikor az Egyensúly mérlegének másik serpenyőjében már csak a MAGYAR nép, s a BOLDOGASSZONY MAGYARI népeinek maradékai találhatók.
Nem amiatt maradtunk fenn ezer évek óta, mert volt egy Gilgamesünk, egy Nimródunk, egy Atillánk, egy Árpádunk és egy Mátyás királyunk, hanem azért, mert Föld - Anyánk mindig is bízott abban a népben, aki valamennyi korban Hitet tett a BOLDOGASSZONY tisztelete és védelme mellett.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Következő »