Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isten küldöttei - az angyalok (1.rész)

2011.07.18

 

Isten küldöttei – az angyalok (1.rész)

(Részletek David Ross: Angyalok című könyvéből)

 

„Az angyalok szellemi lények, de nem ezért angyalok. Akkor lesznek azzá, ha küldetésük van. Mert az angyal elnevezés a hivatásukra utal, és nem természetükre. Ha a természetük nevére vagy kíváncsi, akkor a válasz a szellemi lény, ha a hivatásukat kérded, a válsz az, hogy angyal, azaz hírnök.” (Szent Ágoston)

Az angyal szó az ókori görög angelos kifejezésből származik, melynek jelentése: hírnök. Valószínűsíthetően a héber mal’ak (malach, maleach) szintén követ, küldött jelentésű szót fordították először angelos-nak. Így az angyalokat kizárólag tetteik alapján különböztetjük meg, s nem aszerint, hogy mik ők.

Az angyalok leírását megemlíti a Kabbala, a Korán és a Biblia is. Létezésük nyilvánvaló, és számos bizonyíték is rendelkezésre áll hétköznapi emberek életéből is, melyek az angyalok közreműködését tanúsítják az életükben.

Isten arra használja angyalait, hogy akaratát teljesítse be általuk, apró, sorsfordító dolgokban egyaránt, ahol az angyalok küldöttként, hírnökként járnak el. Az angyalok Isten küldötteiként nem minket szolgálnak – ebből kifolyólag nem is gyakorolhatunk hatalmat felettük, de leborulnunk sem kell előttük. Isten utasítására jelennek meg az embereknek. Ha megpróbáljuk megidézni őket, könnyen előfordulhat, hogy rossz szándékú lény válaszol hívásunkra.

 

Az anygalok rendjeiről, hierarchiájáról:

 Aquinói Szent Tamás (1225-1274) írta le először az angyali rendeket, saját élményei, és teológiai kutatásai alapján, amely a mai napig is a legáltalánosabban elfogadott:

Az angyaloknak 9 csoportja van, ez 3 karra oszlik, és minden kar 3-3 rendet foglal magába. (Vegyük észre a 3x3-as egység szimbolikáját, mely a létezés legmagasabb dimenziójára utal!)

Az első kar:

Az első hierarchia Isten közvetlen közelségében található, s a tagjai szakadatlanul Istent, a teremtést és az egyetemes folytonosságot dicsőítik. Ez a kórus a szeráfok, a kerubok és trónok rendjéből áll. A szeráf név a ragyogással, fényességgel hozható kapcsolatba, jelezvén, hogy ezek a lények milyen közel állnak az isteni forráshoz. A kerubok főként az imádságot és az áldást gyakorolják, különleges ismertetőjelük pedig a bölcsesség. A trónok rendje a kerekekhez hasonlatosak, és ők az egész kozmosz oltalmazói.

A második kar:

A második kar az isteni szándékot védelmezi, s ide tartoznak az uralmak, az erők, és a hatalmasságok. Az uralmak védelmeznek minket a gonosztól. Az erők rendjének főként a gyógyítás és a helyreállítás képességét tulajdonítjuk, valamint ők küldik a csodatételekhez szükséges energiát. A hatalmasságok az uralmak rendjéhez hasonlóan aktívan küzdenek a gonosszal, de ők felügyelik a születést és  a halált is. Gyakran kapcsolják képviselőiket a csillagokhoz.

A harmadik kar:

Az ide tartozó angyalok vigyáznak minden teremtményre, különösen a szabad akarat veszélyes, ám nagyszerű ajándékával megáldott emberekre. Ez a kar a fejedelemségek, az arkangyalok és az angyalok rendjéből áll. A fejedelemségek védelmezik a társadalmi kereteket, a jó célokat követő intézményeket és közösségeket. Az arkangyalok a teremtményeket óvják. Zavaró módon a szeráfokat is időnként arkangyaloknak nevezik, különösen azokat, akik Isten arcát szemlélik. Az angyalok tartoznak a legalacsonyabb rendbe, és egyben ők vannak a legközelebb az emberekhez. Fő feladatuk, hogy vigyázzanak ránk.

 

Az angyalok jelenléte

Különféle leírásokból, elbeszélésekből is nagyon sok történet maradt fent az angyalok jelenlétéről egy-egy ember életében. Csak néhány kiragadott példa, amikor az angyalok fontosnak érezték jelenlétüket:

1425: Mihály arkangyal megjelenik Jeanne d’Arc-nak, kérve őt, hogy szabadítsa meg Franciaországot az angol betolakodóktól. Az Orléans-i csata ennek győzelméről szól. – Egy svéd tudós Emanuel Swedenborg gyakran kapta magát azon, hogy angyalokkal beszélget, míg végül tudományos munkáját félbehagyva az angyalok tanulmányozásának szánta idejét. Szerinte az angyalokat kétféle okból láthatjuk, vagy szándékosan öltenek alakot a fizikai síkon, vagy mi rendelkezünk annyira nyitott belső látással, hogy képesek vagyunk észlelni őket. Swedenborg két könyvében is említést érdemel a témában: Mennyei tikok (1749), és a Mennyés Pokol (1758). Swedenborg gondolatai vonzották az angol festőt és misztikust, William Blake-et (1757-(1827) is, de neki is meg voltak a saját látomásai, és ezek az angyali látomások ihlették sok versét, próféciáját. Gábriel arkangyal egyik jelenéséről a következőket írta: „Ahogyan néztem, az alak egyre jobban megnyúlt, kezével integetett, majd dolgozószobám teteje felnyílott, s ő felszállt a mennybe. A Napban állt, intett nekem, majd megmozdította az univerzumot.” – Joseph Smith (1805-1844) a mormon vallás alapítója egy Moroni nevű angyallal találkozott több alkalommal. Így emlékezett rá:” A nevemen szólított, majd azt mondta, ő Isten küldötte….aki azzal az üzenettel érkezett, hogy Isten feladatot szán nekem” – Rudolf Steiner (1861-1925) osztrák pedagógus és társadalomfilozófus már gyerekkorában látott angyali jelenéseket, és az így nyert tudásból kiindulva saját angyaltant dolgozott ki. Az ő tantételei között szerepel először, hogy minden embernek van őrangyala, és ez a kötelék reinkarnációkon át megmarad. – Dr.Samuel Ralph Harlow (1885-1972) a kiváló egyetemi professzor egyik nap otthonuk közelében sétálgatott egy erdőben, amikor egy csapat angyalra lettek figyelmesek, akik éppen a fejük felett repültek el. Harlow későbbi beszámolójában leírta, hogy feleségével milyen ámulatba és izgalomba estek, látván a „fenséges lények lebegő csoportját. Mindegyik földöntúli szépséggel ragyogott…hat gyönyörű, fiatal nő könnyű fehér lepelben, szerfelett komoly társalgásba feledkezve” A házaspár annyira megrendült, hogy nem merték megszólítani az angyalokat, azok pedig ügyet sem vetettek rájuk.

Sokak szerint az, hogy mindannyiunkra egy-egy angyal vigyáz, meglehetősen öntelt gondolat. – Történetek százai számolnak be csodás megmenekülésekről, figyelmeztetésekről és angyali segítségnyújtásról. Ezek az égi megmentők autóbaleseteket akadályoznak meg, családokat vezetnek ki lángoló házakból, elsodródott csónakot hoznak vissza a partra, úszni nem tudókat menekítenek ki áradó folyókból, gyermeket rántanak el robogó teherautók kerekei alól. – Úgy tűnik angyali segítség csak fizikai fenyegetettség esetén érkezik.

Henry Latham – akinek rendkívül mélyenszántó gondolatokat köszönhetünk ebben a témában – úgy vélte, hogy őrangyalt csak a gyerekek mellé jelölnek ki, és még nekik sem jár saját, csupán néhány angyal vigyáz az összes gyerekre. A személyes őrangyalok eszméje azonban mélyen rögzült a kollektív képzeletben, ráadásul számtalan élménybeszámoló alátámasztja,  - így szinte lehetetlen kitörölni az emberek fejéből. Sőt két kora keresztény egyházatya határozottan támogatta az őrangyalok létezésének gondolatát. - Aranyszájú Szent János (k.u.347-407), a nagy Szentírás-magyarázó semmi természetelleneset nem látott bennük, így írt erről: „Minden embernek, való igaz, meg van a maga őrangyala”. Csodatévő Szent Gergely (k.u. 220-272) pedig őrangyala támogatásának tulajdonította, hogy bár egy szegény és pogány famíliába született, mégis egyházi karriert futott be.

Az iszlám hagyomány 4 őrangyalt rendel minden egyes lélek mellé, ketten vigyáznak rá nappal, és ketten éjszaka. Feladatuk nem az, hogy a testet védelmezzék, hanem hogy a lelket óvják a kísértésekkel szemben. Van nekik egy másik feladatuk is, mégpedig az, hogy jegyezzék a védelmük alatt álló személy tetteit, jókat és rosszakat egyaránt, hiszen minden apróságnak jelentősége lesz a Végső napon, amikor eldől minden lélek sorsa.

A hinduizmus és a buddhizmus dévái mennyei lények, akik a természet erői, a szél, víz, tűz felett uralkodnak. Őket is az őrangyalokkal rokonítják, bár sokkal elfoglaltabbak, mint nyugati testvéreik: nekik kell biztosítani a dharma, az isteni törvény betartását. A dévák harcban állnak a rosszindulatú szellemekkel, az asurákkal, akik mindenáron szét akarják zilálni a teremtés rendjét. A Rigvéda így mutatja be a dévák munkáját:” A nemes bölcsességet várjuk mindenhonnan, hogy a dévák segítsenek utunkon szüntelen gondoskodással, mint őrzőink nap-nap után.” A dévák segítenek az embereknek abban, hogy ne szegjék meg a jama( tilalmak) és a nijama( előírások) kötelezettségét. Bár a bódhiszattvákat a buddhizmus angyalainak kiáltották ki, az analógia nem egészen pontos, mert a bódhiszattvák megvilágosodott emberek, míg az angyalok és a dévák teljes egészében isteni eredetűek.

Bár az angyalok Isten küldöttei, és isteni küldetést teljesítve, hírnökként teszik dolgukat, számos feljegyzés szól arról, hogy az angyalok azért látogatnak meg valakit a szükségben vagy nagy bánat idején, mert az illető jóakarója – több száz vagy ezer kilométer távolságból is – imádkozott ezért.

A legtöbb angyali jelenés a halálközeli események kísérői. A nyolcadik században Szent Cuthbert élettörténetéből megtudjuk, hogy a jeles férfiúnak még pásztorlegényként látomása volt Szent Aidan haláláról: „…a kettényílott égből…látta fel- és leszállni az angyalokat, s kezükben egy szent lelket vittek a menyországba, mint egy tűzgömböt.”

 

(Ennyi bevezetőül az angyalok világába. A következő részben az angyali tulajdonságokról és kommunikációról lesz szó. – V.I.)

Forrás: David Ross: Anygalok c. könyve

---------------------------------------------------------

Kapcsolódó témák:

 https://leleklanc.eoldal.hu/cikkek/lelkunk-titkai/harc-az-egi-szferaban.html

Tovább a 2. részhez:

https://leleklanc.eoldal.hu/cikkek/angyalok/isten-kuldottei---az-angyalok--2.resz-.html

Tovább a 3. részhez:

https://leleklanc.eoldal.hu/cikkek/angyalok/isten-kuldottei---az-angyalok--3.resz-.html